De Technische Dienst van onze club is samen met enkele vrijwilligers al druk doende geweest de pleinen te prepareren voor het tennisseizoen 2018. Door vorstverlet en ziekte bij het bedrijf dat dit voor ons zou doen, waren we aangewezen op de eigen leden. Op de vrijwilligers onder de leden die hiermee dus een heel belangrijke bijdrage leveren aan onze club!

Laatste update, 8 maart 2018:

Uit een laatste gesprek dat ons bestuur met Schepen Ben Schuurmans mocht hebben, kunnen we als volgt berichten:

Zowel Burgemeester en Schepenen als de architect gaan zich de komende tijd buigen over het complete plan “De Koekoek”.
Er zal een herstructurering komen van de speeltuin, de tennisclub, lees Pleinen 1 en 2, de parking (van school), het straatje tussen school en speeltuin de Koekoek en de sporthallen van de Koekoek. Kortom: àlles wordt opnieuw bekeken mede door het feit dat de ‘oude’ sporthal de Koekoek voor 2040 moét verdwijnen.
Tot mei 2019 zal er geen steen verlegd worden en er wordt uiteraard ook rekening gehouden met ons buitenseizoen en de (eventuele?) heraanleg van de tennispleinen 1 en 2.
De wensen die het bestuur heeft uitgesproken betreffen all-weather-banen, een oefenmuur en indoortennistrainingen in de Koekoek voor de jeugd (voor de kleuren ‘groen’ en ‘oranje’).
De eindconclusie van Ben Schuurmans bij dit gesprek was dat er van mag worden uitgegaan dat met het nieuw te schrijven plan  àlle betrokken partijen er beter uitkomen!

2 maart 2018:

Bij de Algemene Leden Vergadering in januari jl maakten wij de plannen van de gemeente betreffende de  uitbreiding van sporthal De Koekoek bekend. Deze plannen werden door ons goed ontvangen, al ontbrak het ons, bij dat nieuwe plan, nog aan een oefenmuur voor jong en oud. Inmiddels zijn deze plannen echter drastisch gewijzigd. Misschien las u daarover al in de lokale pers. Die wijzigingen zien wij nu als bedreigend voor onze club. Er liggen nu namelijk plannen op tafel om onze mooiste en gezelligste banen, de pleinen 1 en 2, van de kaart te vegen!

Begin deze week is er een gesprek geweest met Schepenen Ben Schuurmans en Hanne Nelissen.
De insteek van dit gesprek was ònze mail over de wens van ATC voor een oefenmuur daar die zou verdwijnen bij de (oorspronkelijk bekend gemaakte) verbouwing en renovatie van Sporthal de Koekoek.
De aannemer die deze oorspronkelijke verbouwing zou uitvoeren heeft, zo vernamen wij bij dit gesprek, zelf een asbestproef genomen en daaruit blijkt dat de huidige sporthal zoveel asbest bevat dat er geen verbouwing en renovatie mag plaatsvinden. Dit zou wel kunnen, maar dat zou tonnen meer aan investeringen gaan kosten. Het College van Burgemeester en Schepenen zou daarop (zonder ons daarvan in kennis te hebben gesteld) besloten hebben om als alternatief dan maar een extra hal te plaatsen op onze meest charmante Pleinen 1 en 2. Uiteraard is ATC het daar niet mee eens!

Nieuwe Hal achterzijde

Als er in eerste instantie een uitbreiding van een compleet nieuwe hal zou plaatsvinden aan de achterzijde van De Koekoek, kan de nieuwe sporthal daar toch ook worden gebouwd?
ATC gaat dus binnenkort opnieuw in overleg met Schepen Ben Schuurmans want we willen verder praten over de verschillende mogelijkheden en er zijn natuurlijk ook nog heel wat vragen die we daarbij hebben.
Er wordt in ieder geval gekeken naar de beste mogelijkheden voor Tennisclub Achel.

Het bestuur heeft nu wel het gevoel kort op de bal te zitten. Zij zal de leden nader informeren zodra er nieuwe plannen zijn die het mooie tennispark van ATC en daarmee ook onze club aangaan!

Openingswoord:


Een hartelijk welkom aan alle aanwezigen bij deze ALV van ATC in haar 51 ste bestaansjaar.
Om te beginnen ook een persoonlijk woord van dank hier aan alle leden voor de support en steun i.v.m. de rugoperatie van Susanne Spronk.

We hebben met de club een enerverend en feestelijk jaar gehad en maken ons nu op voor het nieuwe seizoen 2018 met veel tennisplezier.

Voor wat betreft het bestuur heeft Mieke Veekmans aangegeven af te willen treden als secretaris. Christel van der Sanden zal haar taken vanaf begin dit jaar overnemen. Aan Mieke een hartelijk dank voor je inzet en hulp het afgelopen jaar! Natuurlijk zijn wij erg blij dat Christel de bereidheid gevonden heeft zich met dat Secretariaat in te gaan zetten voor de club en wij heten haar welkom bij het bestuur en wensen haar succes met de bijbehorende taken!

Leonie Greve heeft aangegeven te moeten stoppen met haar communicatie-werkzaamheden voor de club. ATC is dus dringend op zoek naar iemand die haar taken over wil nemen. Het bestuur bedankt ook Leonie voor alle tijd en energie die ze extra in ATC heeft gestoken en betreurt het uiteraard dat we op zoek moeten naar een andere kandidaat!

Vacature ivm de communicatie van ATC! Wie kan ons helpen?
Redactie website en nieuwsbrieven. Beheer (en evt. uitbreiding) Social Media activiteitein (FB), en indien gewenst versturen van nieuwsberichtjes aan Intranetgazet en/of evt. andere lokale media. E.e.a. in samenwerking met bestuur.

Investering ATC

We hebben begin dit jaar grondig geïnvesteerd in het groot onderhoud van de tennisbanen. Derriks Sport heeft deze prima uitgevoerd. De besproeiing zal nog dienen te worden aangepast. Het is verstandig zoveel mogelijk handmatig te sproeien want met het automatisch bewateringssysteem krijgen ook de randen van de pleinen die in de schaduw liggen (soms) onnodig veel water.

AED cursus

Een aantal leden van onze club hebben de cursus AED gevolgd. Emilie Heremans heeft dit traject begeleid waarvoor hartelijk dank! Mochten er nog leden zijn, die interesse hebben in deze training, dan kunnen zij zich aanmelden bij mevrouw Annick Kauffman van Stad Hamont Achel. Deze cursus neemt niet veel tijd in beslag, slechts 1 avond, en kan levens redden!!

Clubvesten

We zijn wederom gestart met de verkoop van de clubvesten. Dezelfde als vorig jaar, dus van top kwaliteit en zeer comfortabel. Met naar keuze al dan niet de eigen (of een fictieve) naam op de achterzijde. We willen graag een nieuwe order plaatsen en daarvoor hebben we minimaal 10 bestellingen nodig. Er zijn al een aantal bestellingen geplaatst maar nog geen 10!
Wie doet mee? Wie interesse heeft, kan contact opnemen met susannespronk@tennisclubachel.be Voor de jeugd (-maten) bedraagt de prijs € 30 ,- en voor de volwassenen € 40,-. Meer info op onze website! Voor een nieuw pasmoment wordt in ieder geval gezorgd op het openingstoernooi op zondag 15 april van 15 tot 18 uur! Maar eerder bestellingen zijn ook welkom!

Lidgeld

Het bestuur heeft het lidgeld niet verhoogd voor 2018. Wel heeft het bestuur het lidgeld aangepast voor leden die vanaf 1 juli lid willen worden en voor leden die elders lid zijn maar toch graag gebruik willen maken van de pleinen in Achel. We hebben hiervoor onderzoek gedaan en gesproken met Tennis Vlaanderen.

ATC 50 jaar

Op 23 september 2017 heeft ATC een feestje mogen bouwen omdat de Club 50 jaar bestond. We hebben een vol programma gehad voor jong en oud tot in de late uurtjes. Tevens mochten we gebruik maken van de subsidieregel voor jubilea en daarmee hebben we 250 euro terug ontvangen van Stad Hamont Achel. Hartelijk dank aan het bestuur, de trainers, het team ATC 50 jaar, Alain, Wendy, Cindy, Marleen, Paul en alle anderen die hieraan meegeholpen hebben!

Inspiratiedagen Tennis Vlaanderen

Jacky en Susanne hebben in december 2017 de Inspiratiedagen van Tennis Vlaanderen bijgewoond. Tennis Vlaanderen heeft een 12 tal workshops opgezet in Hasselt. Voor de eerste keer werd dit georganiseerd om meer betrokkenheid te krijgen van de verschillende tennisclubs in Vlaanderen. Indien je als club aanwezig was, verdiende je al 3 nieuwe tennisnetten. Die hebben we dus! In het bijzonder kunnen we hier verslag doen van 1 workshop die heel interessant was:

Nieuwe ranking: Vanaf 1 juni 2018 volgt er een nieuwe ranking. Deze ranking wordt gemeten op 2 momenten; op 1 juni en op 1 oktober. De jeugd zal worden ingedeeld naar zijn of haar leeftijd gevolgd door de rang. Het deelnemen aan toernooien wordt beloond met extra punten. Toernooi gewonnen betekent ook extra punten. Indien men een toernooi verliest worden er geen punten meer in mindering gebracht. Om de ranking te beoordelen wordt er gekeken naar de laatste 8 gespeelde toernooien. Zie onderstaande link voor het inzien van de presentatie. Dat is alle informatie die we tot nu toe hebben.
In deze Link staat ook de presentatie over de nieuwe interclubformat, een 2e interessante verandering die wordt ingezet door Tennis Vlaanderen.

http://www.tennisvlaanderen.be/club-besturen-bijscholingen

Koekoek

Sporthal de Koekoek zal worden gerenoveerd in 2018-2019. Daarnaast vindt er een uitbreiding plaats van de sporthal. Er komt een nieuwe hal en een upgrade van de bestaande kleedkamers. Er zullen ook 4 nieuwe kleedkamers worden voorzien. De oefenmuur van ATC zal verdwijnen en gedeeltelijk veranderen in een raam. De eigenlijke werkzaamheden zullen worden gestart in het najaar van 2018. In de nieuwe hal zullen geen tennisbelijningen komen, wel zal er een voorziening getroffen worden zodat er gespeeld kan worden met vaste netten.

De sporthal blijft ten alle tijden toegankelijk maar wellicht dat tijdens de werkzaamheden de kleedkamers verhuizen naar containers. De vraag voor een oefenmuur buiten bij onze club wordt op korte termijn neergelegd bij Burgemeester en Schepenen. (is inmiddels ingediend)

Jaarverslag van onze Penningmeester Eddy Saelmans

De verificateurs Emilie Heremans en Christel van der Sanden hebben als kascommissie de controle van de boekhouding gedaan en daarbij enkele opmerkingen geplaatst. Tijdens de Algemene Ledenvergadering zijn deze punten behandeld en geklaard.
Het bestuur is voor de boekhouding décharge verleend.

Aanstelling van 2 verificateurs voor de kascommissie voor 2018: Wendy Panken en Sjef van Loon hebben zich kandidaat gesteld en zullen de boekhouding van 2018 controleren. Verslag daarvan in januari 2019.

Sportief jaaroverzicht Jeugdsterrencircuit:

We hebben voor de eerste keer een officieel jeugdtoernooi georganiseerd: het Jeugdsterrencircuit van het Belang van Limburg. Volgens Tennis Vlaanderen hebben we een geweldig aantal inschrijvingen gerealiseerd van zo’n 142 jeugdleden. Het toernooi is een daverend succes geworden. Niet alleen vanwege de tomeloze inzet van een aantal (ervaren) vrijwilligers, ook met het weer hadden we het grandioos getroffen!

Met hartelijke dank ook op deze plek nog eens aan een aantal leden die zich 3 weken lang hebben ingezet om te helpen tijdens dit toernooi! Voor dit jaar past ATC met de organisatie van Jeugdsterrencircuit, het vergt nogal wat van iedereen, maar we willen in het voorjaar een balletje opgooien om te horen of er animo is vanuit de leden om weer mee te helpen een dergelijk toernooi te organiseren in 2019 want we zouden dit toernooi dan opnieuw mogen organiseren.

Huldiging:

Lars van Dijk is met een beker en een zak snoep gehuldigd! Lars van Dijk werd in 2017
Limburgs kampioen van de jongens U13.3. Van harte gefeliciteerd Lars, en veel succes in je verdere tennisloopbaan!!!

Clubkleding Adidas:

De clubkleding is nog 3 jaar te bestellen voor uitzonderlijk interessante prijzen.
In 2107 hebben Jolanda van Dijk en Jan Hein van der Meeren deze clubkleding voor de jeugd gesponsord, waarvoor hier ook nog eens ontzettende dank!!

Overzicht jaarprogramma 2018 Depot 30:

ATC gaat gebruik maken van de diensten van Depot 30. Depot 30 is leverancier van dranken en toeleverancier van diverse tennisclubs. Depot 30 kan de dranken leveren zoals ATC dat graag wil. Tijdens evenementen kunnen we bijvoorbeeld een vaatje Leffe aansluiten en we mogen gebruik maken van de materialen die wellicht nodig zijn bij grote toernooien. We gaan flesjes schenken ipv blikjes en daarvoor stelt Depot 30 een koelkast ter beschikking. Tevens gaan we opnieuw in gesprek met Rombouts koffie dat onderdeel is van Depot 30 en hopelijk mogen we gebruik maken van een professioneel koffiezetapparaat zonder hoge kosten.

Sponsoring

Er is de afgelopen maanden enorm veel moeite gedaan om de statuten in orde te krijgen omdat er nog veel foutjes in bleken te zitten, in met name de afdeling bestuur. Deze ‘juiste’ statuten waren nodig om een bankrekening te kunnen afsluiten bij de Fortis Bank. De BNP Paribas Fortis is nl. de grootste sponsor van Tennis. Helaas wilde KBC niet sponsoren vandaar de stap naar Fortis. Als kleine club zouden we een budget krijgen van 500 punten maar door het gaan hangen van winddoeken, het publiceren van het logo op onze website en het plaatsen van een banner op onze Facebook pagina, komen we aan de maximale 3000 punten (lees: € 3000,- !!!). Naast de sponsoring van Fortis Vlaanderen heeft Kantoor Fortis Achel ook toegezegd te willen sponsoren!

Het team Sponsoring dat nieuw leven ingeblazen, bestaat nu uit Maurice van der Heijden, Jan Hein van der Meeren en Paul Spronk. Mocht iemand een sponsor willen benaderen, graag even contact opnemen met een van deze heren. Mede dankzij Bas Janse heeft ATC een nieuwe informatiemap voor Sponsoring waarin alle informatie te vinden is. Bas, dankjewel voor je tijd & hulp!!

Clubpasjes van 2018 zijn verkrijgbaar in ons Clubhuis na betaling van het lidgeld vanaf het Openingstoernooi. De Clubpasjes zijn dit jaar uniek nl. met ATC logo en aan de achterzijde voorzien van het logo van HMmakelaardij. De clubpasjes zijn compleet gesponsord door HMmakelaardij! Waarvoor grote dank!

Onderhoud & banen

Het onderhoud van de banen kost veel tijd. Alain doet zijn best om de banen te onderhouden maar zeker op baan 1 en 2 wordt dit bemoeilijkt door de bomen. Voor 2018 wordt er een nieuw plan gemaakt voor het onderhoud van de pleinen.

Oproep:
Vrijwilligers gezocht! Wie helpt er mee om op 3 momenten/dagen zich vrij te maken om te helpen met opmaken van de banen tussen 26 maart en 8 april? We hebben zeker 10 man nodig om dit te doen! Al kun je maar 1 keertje meehelpen? Vele handen maken licht werk. Het zou zo zonde zijn om dit wederom uit te besteden aan Derriks Sport. Diegene die zin en tijd kunnen maken en ATC wil helpen, stuur een mail naar Jacky Verdonck: td@tennisclubachel.be

Plein 5 Clubhuisbezetting 2018

Voor het komende seizoen willen we graag zo veel mogelijk open zijn voor onze leden. We hebben een opening op dinsdag en donderdagavond van 20 tot 23 uur. Natuurlijk willen we ook graag open op maandag en woensdagavond! Daarnaast hebben we ook de interclub ontmoetingen en zal het Clubhuis beschikbaar moeten zijn voor iedere tennisser deelnemend aan Interclub.

Wie helpt ons het clubhuis te openen? Heb je een ochtend, een middag of een avondje zin om een keer het Clubhuis te openen? Graag, we zijn op zoek naar leden die een paar uurtjes vrij maken om de bar te openen, het bestuur kan niet alles dragen…. Meld je aan bij hildegardvogels@tennisclubachel.be en Hildegard kan je alles uitleggen. Nadat de ontmoetingen bekend zijn van Interclub 2018 organiseert Jacky een clubavond waarbij we de momenten kunnen verdelen. We hopen dat jullie een beetje tijd en zin hebben en zien jullie graag op deze avond mét agenda! Datum wordt nog bekend gemaakt!

Interclubontmoetingen 2018

Dit jaar gaan er weer zo’n 15 ploegen van start voor de interclub. Alle deelnemers aan de Interclub hebben reeds hun lidgeld betaald en zijn benieuwd naar de loting. Het bestuur van ATC dankt Wendy Panken voor haar inzet aan de organisatie van Interclub 2018 samen met Gerben Doms. Wij hopen weer dat het voor de verschillende teams een gezellig, sportief en succesvol jaar wordt!!!

Rondvraag en sluiting

We hebben diverse vragen gehad die direct konden worden beantwoord. Na de sluiting werd deze ALV afgesloten met een Nieuwjaarsborrel.