Welkom bij Achel Tennis Club, kortweg ATC!

Gezelligheid en sportiviteit!

Wij zijn een tennisvereniging waar gezelligheid en sportiviteit het uitgangspunt zijn.

De vereniging is opgericht in 1967 en het aantal leden varieert tussen de 175 en 200.
Met 4 pleinen beschikken we over een ruime capaciteit met geringe wachttijden. Er zijn enkele groepjes van leden die op vaste tijden spelen, waardoor de pleinen alle 4 bezet zijn en je soms moet wachten, maar doorgaans zijn er voldoende momenten waarop je direct het plein op kan.

Afhangsysteem

Sinds 2012 hebben we een afhangsysteem ingevoerd. Dit om iedereen de mogelijkheid te geven, te tennissen op een door zijn/haar gekozen en gereserveerd tijdstip. Enkel tennislessen en de Interclub hebben voorrang in dit systeem. Het ledenpasje wordt gebruikt om het betreffende plein te reserveren.

Plein 5

ATC heeft sinds 2015 weer een eigen clubhuis, genaamd ‘Plein 5’. Er zijn toiletten en douches beschikbaar. Wij hebben echter geen constante (bar-) bezetting bij het clubhuis. Vandaar dat het niet altijd geopend is. Met vrijwilligers proberen we op de meest gewenste momenten open te zijn.

Vanaf april tot ongeveer eind september, mits het weer het toelaat, kan er op onze pleinen buiten worden getennist. In de wintermaanden bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van de tennishallen in Hamont of Neerpelt.

Welkom

Het ATC bestuur heet eenieder welkom die het tennissen wil uitoefenen. Of je nu een beginnend tennisspeler bent of al veel gespeeld hebt. ATC heeft gediplomeerde tennistrainers tot haar beschikking en samen met enkele actieve leden worden de 4 pleinen en het clubhuis Plein 5 onderhouden.

Tot slot: ATC  is een vereniging zonder winstgevend doel. Dit betekent dat we afhankelijk zijn van de inzet van vrijwilligers en discipline van de leden op de pleinen.
Het tennisreglement en het privacyreglement helpen hierbij.

Wij wensen eenieder veel tennisplezier!