Tennislessen Volwassenen

Voorjaar/lentetrainingen

De tennistrainingen starten vanaf 18 april (t.e.m. 19 juni) 2022 op de buitenbanen van Tennisclub Achel en bevatten 8 lessen (1x per week). Training kunnen worden gegeven aan maximaal 3 leden, men kan ook voor privéles kiezen.

De kosten bedragen voor 8 trainingen met 2 personen 100 euro p.p. en met 3 personen 70 euro p.p.

Aanmelden voor tennistraining doe je door dit formulier in te vullen!

Zomertrainingen

In de zomer (na de voorjaarslessen) kun je kiezen of je een pakket van 5 lessen pakt, dit lessenpakket is heel flexibel. Wanneer deze lessen doorgaan zijn samen met de trainer af te spreken i.v.m. vakanties enz.

De kosten bedragen voor 5 trainingen met 2 personen 63 euro p.p en voor 5 keer een privé-uur 125 euro p.p.

Start to tennis

Voor volwassenen (vanaf 16 jaar) die beginnende zijn of willen starten met tennis samen met iemand of alleen is er een kleiner lessenpakket voorzien. Dit pakket bevat 5 lessen. In een groep met hetzelfde niveau/ervaringen leer je in 5 lessen de basistechnieken van tennis. Start to tennis is alleen mogelijk in het voorjaar en in de zomer!

De kosten bedragen voor 5 start to tennis trainingen met 2 personen 55 euro p.p. en alleen 100 euro.

Wintertrainingen

De trainingen starten vanaf 19 september 2022 en omvatten 22 lesweken (m.u.v. schoolvakanties). De wintertrainingen vinden plaats in de binnenhalen van Hamont of Neerpelt, hierbij kan geen eigen keuze worden gemaakt.

Tijdens schoolvakanties en op vrije- en feestdagen wordt er geen tennisles gegeven. Tenzij dit overlegt is met de desbetreffende tennistrainer van uzelf of uw zoon/dochter kunnen er wel lessen doorgaan in schoolvakanties of op vrije- en feestdagen. Maar voor alle volwassenen geldt dat zij wel gebruik kunnen maken van de tennisbaan (binnen) dus ook tijdens schoolvakanties!

De kosten voor 22 weken tennisles:

457 euro p.p. voor tennistraining van 1 uur met 2 volwassenen
305 euro p.p. voor tennistraining van 1 uur met 3 volwassenen

Privélessen of vragen?

Indien u graag een keert alleen traint of vragen hebt kan u een mailtje sturen naar: trainersatc@gmail.com

Betaling

Wij verzoeken u vriendelijk om de betaling in 1x over te maken voor de start van een nieuw lessenblok. De tennisles kan betaald worden d.m.v. storting op BNP Parisbas Fortis rekeningnummer : BE66001800945143, GEBABEBB.
Gelieve bij betaling duidelijk te vermelden: winterblok, voorjaarsblok OF zomerblok + naam.

Inhaallessen

Trainingen die zijn uitgevallen omwille van weer, interclubwedstrijd of anderzijds worden ingehaald op dezelfde dag en tijd na het beëindigen van de lessenreeks. Mocht de train(st)er verhinderd zijn, dan zal deze les ingehaald worden op door de train(st)er te bepalen dag/uur of er wordt een vervang(st)er aangesteld.

BELANGRIJK!!
Het kan zijn dat er bij de voorjaarstrainingen, vanwege de weersvoorspelling, een les wordt afgelast. Helaas kan het ook voorkomen dat dit ten onrechte wordt gedaan. Het is natuurlijk nooit met opzet om deze les te annuleren. Wij vertrouwen op uw begrip hiervoor. ZONDER TEGENBERICHT GAAT DE TENNISTRAINING ALTIJD DOOR!! 

Blessure

ATC komt leden tegemoet die meer dan 3 opeenvolgende tennislessen gemist hebben, deze eerste 3 lessen zijn voor eigen risico. Vanaf de 4e les wordt het lesgeld terug betaald in de vorm van een voucher met een maximum van 11 lessen in de winter en 5 lessen in het voorjaar. Deze persoonlijke voucher is inleverbaar voor een lessenserie in het komende seizoen en niet in contanten. De voucher wordt enkel uitgegeven na het voorleggen van een doktersverklaring aan de Hoofdtrainer.

Belangrijke mededeling

Het is niet toegestaan, dat leden of niet leden tegen betaling les geven of tennisbegeleiding verzorgen op de pleinen van ATC.
Als vereniging willen wij dat de basisbeginselen van het tennis op een professionele en verantwoorde wijze worden aangeleerd en verder uitgebreid. Daarnaast geven de verzekeringstechnische en fiscale aspecten geen ruimte om niet-professionele betaalde lessen en/of begeleidingen toe te staan op de pleinen van ATC.